Hungarian Falconer

Date Created: 05 October 2018

Author: Unknown

Source: The Internet

Owner: The Hungarian Falconers Club

Location: Hungary

Link to: Website

  • Hungary
  • Falcon
  • Sculpture
  • 20th Century
  • Hunting
Back to search results...

Solymász

A legnemesebb vadászat nem fegyverrel folyt, hanem betanított vadászmadarakkal. A solymászat rendkívül nagy megbecsülését bizonyítja, hogy Árpád nemzetsége, amely Attilától származott, a "turul"-t viselte címerében. A solymászat szépségérÅ‘l Almásy Györgyöt idézzük: "Ha a lovas elhajította madarát, akkor nyomában vágtatva biztatja, s ugyancsak igyekszik, hogy közel legyen, amikor a zsákmány elesett; emellett kiabál, ordít »ahi, ahi!« ahogy csak a torkán kifér! … Az eljárás mindig ugyanaz: alacsonyan surran a héja az üldözött nyúl fölött, amely halálos ijedelmében nyílegyenesen rohan tova: a madár aztán felemelkedik egy kissé, nyílsebesen levág, s egyetlen kapással megragadja a nyúl gerincét a lapockák fölött, másodikkal a fejét markolja meg, s ebben a pillanatban már rendesen felbukfencezik a nyúl, mintha lövés érte volna, kimúltan terül el. … A leütött vadon a gyÅ‘ztes madár, mintegy elszédülve, mereven és mozdulatlanul ül; sárga szeme vérben forog, s dühösen, öntudatlanul tekint maga körül, leeresztett szárnyai befedik a zsákmányt…"

A solymász hússal csalogatja vissza vastag bÅ‘rkesztyűs öklére, s kezdÅ‘dik mindez elÅ‘lrÅ‘l. Egy-egy jól betanított sólyom gazdájának messze földön dicsért büszkesége. A magyar solymászat nagyhírű volt, s még a középkorban is magyar solymászmester "tankönyvé"-t használták Nyugaton.
 

(László Gyula: A mindennapi munka – Árpád népe)

About Us

The FHT aims to establish a portal for the world's falconers and other interested parties to access aspects of the sport's rich heritage by linking existing physical archives, including international private and public collections, through the medium of an electronic archive. This archive will feature falconry furniture, works of art, books, correspondence from leading falconers and film and photographic material for the education and interest of falconer and scholar alike. We hope that, whatever your background or interest in our sport, you may find something of value through our archive to deepen your knowledge, understanding and passion for falconry and will help us, through your support, to preserve this precious cultural heritage for future generations.

Write To Us

Falconry Heritage Trust
P.O.Box 19
Carmarthen,
SA33 5YL
UK

Speak To Us

Phone: within the UK (01267) 233864
and from abroad +44 1267 233864
Fax: within the UK (01267) 233864

Contact Us