Sint Bavo - Kerknet

Date Created: 09 November 2017

Author: Unknown

Source: The Internet

Owner: Kerknet

Location: Belgium

Link to: Website

  • Belgium
  • Falcon
  • Sculpture
  • Hunting
Back to search results...

Quirinusbedevaart

Zellik is eeuwenlang een befaamd bedevaartsoord geweest, met 'begankenis' op de eerste zondag van mei. Wat we op vele andere plaatsen constateren, geldt ook hier: niet de patroonheilige van de kerk, Sint-Bavo, werd er aangeroepen, maar wel de Heilige Quirinius, soms samen met de Heilige Blasius als "patroonen voor alle zweeren, zeeren en gezwellen, geeert tot Zellick".

In de praktijk van de volksbedevaarten (ondernomen tegen ziekten van mensen en dieren, en tegen kwalen van het gewas) zijn de bedevaartvaantjes een belangrijk element. Het zijn (meestal) driehoekige papieren of uitzonderlijk stoffen prenten, die als souvenir van de bedevaart mee naar huis werden genomen en in huiskamer of stal werden opgehangen. Die vaantjes zijn typisch voor onze streken, want in het buitenland zijn ze vrijwel onbekend.

Het bedevaartvaantje van Blasius en Quirinus is evenwel niet het enige noch het oudste Zellikse vaantje. Er is al een oudere voorganger, van het eind van de 17de eeuw en wel ter ere van Sint-Marcoen, De enige herinnering aan deze nu helemaal verdwenen plaatselijke verering is te vinden in de vermelding van de naam Marcoen in de tekst onder het schilderijtje van de H. Quirinus op de eerste pilaar rechts bij de ingang van de kerk: Offer ten eere van den H. Quirinus, H. Blasius, Ste Marcoen en den H. Antonius van Padua.

Sint-Marcoen was een bijzondere patroon tegen kropzweren (Latijn: scrofulodermie), een huidaandoening die naar hem Sint-Marcoen- of koningzeer werd genoemd.

Zowat driehonderd jaar geleden moet de toeloop naar Sint-Marcoen in Zellik vrij groot zijn geweest, anders kan het bestaan van een bedevaartvaantje niet verklaard worden

Bron : Jozef Van Haver (Ascania)

About Us

The FHT aims to establish a portal for the world's falconers and other interested parties to access aspects of the sport's rich heritage by linking existing physical archives, including international private and public collections, through the medium of an electronic archive. This archive will feature falconry furniture, works of art, books, correspondence from leading falconers and film and photographic material for the education and interest of falconer and scholar alike. We hope that, whatever your background or interest in our sport, you may find something of value through our archive to deepen your knowledge, understanding and passion for falconry and will help us, through your support, to preserve this precious cultural heritage for future generations.

Write To Us

Falconry Heritage Trust
P.O.Box 19
Carmarthen,
SA33 5YL
UK

Speak To Us

Phone: within the UK (01267) 233864
and from abroad +44 1267 233864
Fax: within the UK (01267) 233864

Contact Us